داوطلب شدن بسیار شگفت انگیزهست /اسث (Volunteering is so amazing!)

داوطلب شدن میتونه ساده وراحت باشه! اختصاص فقط یک ساعت از زمان شما دریک ماه میتونه برابرباشه با یک عمراحترام ازطرف فرزند شما. چقدرارزشمند وزیباست این کار؟ با تشکرازشما پدرومادرگرامی    با تشکر از شما پدر و مادر THANK YOU

志愿服务是如此惊人 (Volunteering is so amazing)

親愛的學生家長 歡迎你們來加入學校義工的行列。工作簡單容易。只須要每個月貢獻一個小時,你的參與會讓你的孩子感到驕傲,而你的人生歷練也會因此而更豐富。請各位家長踴躍報名參加,讓我們一起為我們的孩子來努力 ,讓我們孩子的學習經驗更完美。 谢谢你的妈妈和爸爸 THANK YOU MUM AND DAD!